You are here:

Politica de livrare

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ÎN CAZUL LIVRĂRII PRODUSELOR

OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI (PROFESIONISTULUI / COMERCIANTULUI)

Comerciantul Huma Beauty se obligă să expedieze în mod corespunzător produsele comandate de către client prin intermediul formularului de comandă într-un termen estimativ de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepționării comenzii.

Modul de livrare: Huma Beauty colaborează cu prestatori de servicii de curierat în vederea expedierii produselor astfel încât Clientul va avea în vedere aceste împrejurări și situațiile care pot determina întârzieri la livrare. În anumite cazuri, termenul de expediere a produselor poate fi prelungit în mod corespunzător în situația apariției unor evenimente (sărbători legale, Black Friday etc.).

În toate cazurile, Comerciantul își rezervă dreptul unilateral de a asigura livrarea produselor către client într-un termen de cel mult 30 de zile, cu obligația informării prealabile a acestuia.

În situația exercitării dreptului de retragere, Huma Beauty se obligă să ramburseze toate sumele pe care le-a primit din partea Clientului cu titlu de plată a produselor și serviciilor, cu excepția, după caz, a costurilor livrării, comisioanelor bancare, fără întârziere nejustificată în termen de 14 zile calendaristice începând de la data la care este informat pe orice cale de decizia de retragere din contract.

Huma Beauty se obligă să ramburseze contravaloarea comenzii în condițiile stabilite, cu condiția de a nu cădea în sarcina acesteia plata de taxe și comisioane suplimentare ori alte cheltuieli excesive și nerezonabile, în urma rambursării.

Huma Beauty nu va fi obligată să ramburseze costurile suplimentare în cazurile în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât cel standard oferit de către comerciant.

În situația în care Clientul s-a oferit să returneze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare – cumpărare, Huma Beauty va putea amâna rambursarea sumelor până la data recepționării efective a produselor care au făcut obiectul contractului sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului potrivit căreia acesta a transmis produsele înapoi către Huma Beauty.